Aktuální protiepidemická opatření a podmínky pro tréninky od 22.11.2021

Od pondělí 22. 11. 2021 bude tréninková činnost probíhat za dodržení následujících protiepidemických opatření v souladu s aktuálním opatřením MZČR:

a) nesmíme umožnit vstup do tréninkových prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, níže rozepsané podmínky,

b) máme povinnost kontrolovat u dětí při vstupu do tréninkových prostor, zda splňují níže rozepsané podmínky, a vy jako rodiče (popř. starší děti) nám splnění níže podrobně rozepsaných podmínek musíte prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokážete (certifikát, aplikace Tečka), nesmíme dětem umožnit vstup na trénink,

c) v případě skupinových lekcí, což naše lekce jsou všechny, je nutno dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru (netýká se trenérů), 

d) budeme se snažit zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání) bez recirkulace vzduchu.

Podmínky pro vstup osob na tréninky: 

a) děti do dovršení 12 let nesmí při vstupu na tréninky vykazovat jakoukoliv známku zejména respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest hlavy, teplota), pokud ano, tak nebudou na trénink vpuštěni, pokud se něco takového zjistí v průběhu tréninku, bude dané dítě okamžitě odděleno od ostatních dětí a pokud se jedná o dítě, které má odcházet v doprovodu rodičů, tak budeme rodiče neprodleně kontaktovat. Samozřejmě předpokládáme, že se tréninku zúčastní pouze děti (vč. dětí do dovršení 12 let), které jsou školou povinné, a při školním testování měly negativní antigenní test!

b) děti ve věku 12 až 18 let se mohou zúčastnit tréninku v případě, že nejdéle před 72 hodinami podstoupili negativní PCR test, nebo mohou prokázat, že jsou očkované nebože v uplynulých 180 dnech prodělali nemoc covid-19 a nejsou v izolaci nebo v nařízení karanténě (toto lze prokázat pouze certifikátem nebo mobilní aplikací Tečka).

S okamžitou platností zakazujeme vstup všech rodičů a i jiných osob, které nejsou členy klubu do tréninkových prostor! Prokazování shora uvedeného se bude provádět v prostoru před tělocvičnou, je nutno zde dodržovat rozestupy 1,5 metru.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci. 

Zrušení tréninku 15. 11. 2021

Z nutných důvodů jsme nuceni přijmout protiepidemické opatření ve formě zrušení tréninků v pondělí 15. 11. 2021. Ve středu se z důvodu konání státního svátku 17. 11. tréninky také nekonají. O zrušení pátečního tréninku 19. 11. ještě nebylo rozhodnuto. O dalším vývoji budeme informovat zde a na FB a také mailem. Děkujeme za pochopení.

Parkour Academy Plzeň se zúčastnila pražského závodu Českého poháru v parkouru

Série závodů Českého poháru v parkouru pokračovala dne 2. 10. 2021 závodem v Praze. Sportovní klub Parkour Academy Plzeň, který navštěvují i děti ze Šťáhlav a okolí, nemohl na akci chybět. Vlakem z Plzně do Prahy vyrazilo na závod celkem 18 závodníků vedených trenérem Romanem Pešírem, který na závodě působil i v roli jednoho z rozhodčích pro disciplínu Freestyle. Závod proběhl na jednom z největších tuzemských skateparků Mystic Skatepark Štvanice na ostrově Štvanice a zúčastnilo se ho cca 75 závodníků z celé České republiky. Závodilo v klasických závodních disciplínách Speed-run a Freestyle a v obou těchto disciplínách dosáhli svěřenci Parkour Academy Plzeň velmi pěkných výsledků. Série závodů Českého poháru v parkouru vyvrcholí letos na podzim, kdy se v listopadu v Brně uskuteční Mistrovství ČR v parkouru. Svěřenci Parkour Academy Plzeň si účastí ve dvou pohárových závodech již předem zajistili na Mistrovství ČR účast a mají reálnou šanci zabojovat o cenné kovy.

Disciplína Speed-run

Nikola Kodýtková (2. místo v kategorii mladší žáci-ženy)

Kateřina Malá (2. místo v kategorii starší žáci-ženy)

Jakub Brichcín (3. místo v kategorii mladší žáci-muži)

Matyáš Kašpar (2. místo v kategorii mladší žáci-muži)

Daniel Pešír (1. místo v kategorii mladší žáci-muži)

Patrik Achberger (3. místo v kategorii starší žáci-muži)

Ondřej Vorlíček (1. místo v kategorii starší žáci-muži)

Max Mašek (3. místo v kategorii senioři-muži)

Disciplína Freestyle

Martin Rambousek (3. místo v kategorii mladší žáci-muži)

Patrik Achberger (3. místo v kategorii starší žáci-muži)

Daniel Janák (2. místo v kategorii mladší žáci-muži)

Tréninky parkouru a „bezinfekčnost“ od 1.9.2021

S platností od 1. 9. 2021 jsou platná pro naší klubovou sportovní činnost tyto protiepidemická opatření: 

1) v současné době lze hromadně sportovat v maximálním počtu 50 osob ve skupince, pokud všichni přítomní nesplní podmínky O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – negativní test), může být přítomno max. 20 osob ve skupince (a to včetně trenérů),

2)  od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní,

3) organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).

4) sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále trenéři, další členové týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo při přípravě na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi, nemusí mít ve venkovním prostoru zakrytá ústa a nos. 

Stači tedy 1x za 7 dní prokázat „bezinfekčnost“ dítěte – ústně či písemně od rodiče čestně prohlásit, že dítě bylo negativně testováno ve škole, ukázat v aplikaci Tečka či jiné potvrzení trenérovi, nebudeme požadovat žádné speciální potvrzení a ani nechceme dále schraňovat stohy papírů. Jedno vaše potvrzení o negativním antigenním testu dítěte tak můžete využívat celý týden i na jiných kroužcích. Prosíme Vás o respektování platných protiepidemických opatření a děkujeme předem za spolupráci a pochopení všech rodičů. Děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, teplota…) prosíme na trénink neposílejte.

Děkujeme moc!

Závod Českého poháru v parkouru Plzeň 2021

„V sobotu se v Plzni poprvé v historii konal závod Českého poháru ve sportovním parkouru. Šlo vůbec o první závod letošního roku, jež je součástí série závodů, které budou na podzim vrcholit v Brně Mistrovstvím ČR, zároveň to byl první pořádaný závod po více jak roční nucené covidové pauze. Plzeňský závod proběhl v areálu Krašovská Aktivity centra. Výkony všech sportovců, kteří bojovali ve dvou samostatných disciplínách Speed-run a Freestyle, od začátku braly dech. Zastoupeny tu byly všechny věkové kategorie od dětí až po dospělé. Vrcholem však bezpochyby byly momenty, kdy se na scéně objevili někteří čeští reprezentanti, jmenovitě Tomáš „Zony“ Zonyga nebo třeba Matěj Srovnal. V tu chvíli měli totiž diváci možnost vidět parkour na té opravdu nejvyšší úrovni. Aktéři měli přitom ty nejlepší možné podmínky. Pro disciplínu Freestyle bylo plně využito parkourové hřiště Krašovská, které patří se svojí velikostí 600 m2 k největším v Evropě, a pro disciplínu Speed-run speciálně vytvořená dráha složená z parkourových překážek. Závod pořádala plzeňská sportovní organizace Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit ve spolupráci s technickou komisí parkouru České gymnastické federace. Závodu se zúčastnilo přes 54 závodníků především z Plzně, Prahy a Zlína. Z domácího klubu Parkour Academy Plzeň získala 1. místo v disciplíně Speed-run v kategorii mladší žáci-ženy Nikol Kodýtková. V té samé sportovní disciplíně se v kategorii mladší žáci-muži umístil na 2. místě Daniel Pešír, Mistr ČR v disciplíně Speed-run v kategorii děti-muži z roku 2019,  a na 3. místě Oskar Šuchman. V kategorii starší žáci-ženy se na 1. místě umístila Katka Malá a v kategorii starší žáci-muži 1. místo pro domácí klub získal Patrik Achberger. Absolutním vítězem v disciplíně Speed-run v kategorii senioři-muži se stal Tomáš Zonyga z klubu InBalance Brno, který vytvořil zároveň rekord na domácí trati časem 18:42 s. V disciplíně Freestyle bodovali svěřenci domácího klubu především v kategorii mladší žáci-muži, kde získal pěkné 3. místo Martin Rambousek. V kategorii starší žáci-muži se na celkově 2. místě umístil opět Patrik Achberger a na 3. místě Daniel Janák. V disciplíně Freestyle v kategorii senioři-muži kraloval současný Mistr ČR Matěj Srovnal, kterému k zisku 1. místa stačilo získat 27 bodů.“

Matěj Srovna a Tomáš Zony Zonyga

Zahájení tréninků od 12.5.2021!!!

Vážení rodiče, 

konečně Vám můžeme s velkým potěšením oznámit, že se od středy 12. 5. 2021 konečně bude moci rozjet naše tréninková činnost. Mimořádné opatření MZČR umožňují trénovat dětem ve věku 6 až 18 let za následujících omezujících podmínek:

– pouze ve vnějších prostorách, tzn. při nepřízni počasí (velký déšť) se trénink ruší! Sledujte naši FB stránku https://www.facebook.com/parkouracademyplzen, kde bychom zrušení tréninku avizovali.

– nejvýše 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.),

– před zahájením samotného tréninku provést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy), tuto evidenci jsme povinni uchovávat po dobu 30 dnů od každého jednotlivého tréninku

– doložení negativního testu popř. čestného prohlášení o jeho absolvování či o splnění dalších podmínek dle mimoř. opatření MZ ČR(90 dní od nákazy, 7 dní od negativního PCR testu, ukončené očkování) . Nutno dodat před každým tréninkem! Čestné prohlášení jsme vám zaslali na váš email.

Jak tedy budou tréninky od 12. 5. 2021 vypadat?

1) Skupina BASIC trénink pondělí 16 – 17 hodin (parkour park Krašovská)

2) Skupina LIGHT trénink pondělí 17 – 18 hodin (parkour park Krašovská)

3) Skupina DRILL (týká se i HARDCORE) trénink pondělí 18 – 19 hodin (parkour park Krašovská)  

4) Skupina BASIC trénink středa 16 – 17 hodin (parkour park Krašovská)

5) Skupina LIGHT trénink středa 17 – 18 hodin (parkour park Krašovská)

6) Skupina DRILL (týká se i HARDCORE) trénink středa 18 – 19 hodin (parkour park Krašovská)  

7) Úterní tréninky parkouru v prostorách 4. ZŠ není možné realizovat, tedy vzhledem k celkově menším počtům budou tyto děti moci trénovat společně s ostatními dětmi ve středeční nebo pondělní skupině BASIC od 16 do 17 hodin nebo LIGHT od 17 do 18 hodin v parkour parku Krašovská – prosíme o nahlášení vámi zvoleného náhradního času tréninku do úterý 11.5.!!!

8) Vzhledem ke kolizi s tréninky házené a volejbalu ve Šťáhlavech přesouváme tréninky Šťáhlavických skupin ze čtvrtka na pátek!!! 

BASIC Team Radyně trénink v pátek 16:15 – 17:15 hodin (parkour park Starý Plzenec)

LIGHT Team Radyně trénink v pátek 17:15 – 18:15 hodin (parkour park Starý Plzenec)

9) Platby za zbylou část 2. pololetí nebudeme vybírat. Berte je prosím jako částečnou kompenzaci vámi dříve uhrazených a odpadlých tréninků v 1. pololetí.

10) Během tréninků děti nejsou povinné nosit ochranu úst a nosu. 

Vzhledem ke složitosti situace, žádáme rodiče, aby nám dali obratem vědět, zda se jejich dítě bude tréninkové činnosti za těchto podmínek od 12.5. do konce pololetí účastnit!!!