Přihláška na Parkour4u Castle Camp 2024

Ulice, č.p,/č. ev., obec, PSČ
V případě účasti dítěte mladšího 18 let.
Zadejte celou adresu trvalého bydliště, která bude použita jako fakturační adresa (ulice, č.p./č. ev., obec, PSČ).
Na tuto emailovou adresu vám bude zaslána faktura za pobyt s dalšími informacemi.
Uveďte jméno, vztah k dítěti a telefon na jinou kontaktní osobu, pokud v době tábora nebude zákonný zástupce k zastižení, např. při dovolené rodičů v zahraničí apod.
Parkour camp je pouze pro členy SK Parkour Academy Plzeň!
Pokud budete pobyt hradit prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele, uveďte jeho celý název, IČO, DIČ, adresu, popř. kontaktní email pro zaslání faktury do poznámky. Možnost úhrady na 2 splátky – 1. splátka splatná do 10 dnů, 2 splátka splatná do 31.3. daného roku.
Uveďte, prosím, veškeré zdravotní či výchovné problémy, o kterých by měl zdravotník a výchovný personál tábora vědět, např. co dítě nejí, alergie, noční děsy, fóbie apod., zda je dítě plavec či neplavec. Zneužití poskytnutých údajů je vyloučené!!!
Uveďte s kým má být účastník ideálně ubytovaný. Pokud to bude z kapacitních a ubytovacích důvodů možné, tak se pokusíme požadavku na ubytování s přihlédnutím k věku a pohlaví vyhovět.
Zde můžete připsat dodatečné informace a dotazy. V případě platby prostřednictvím zaměstnavatele zde uveďte fakturační údaje.
Vyplněním a odesláním elektronické přihlášky dává odesílatel organizaci Parkour Academy Plzeň , z. s. najevo, že se předem seznámil s podmínkami účasti na akci Parkour4u Camp Nečtiny 2023 (zejména ze storno poplatky) a že s nimi souhlasí!