Přihláška na Parkour4u Castle Camp 2022

Ulice, č.p,/č. ev., obec, PSČ
V případě účasti dítěte mladšího 18 let.
Zadejte celou adresu trvalého bydliště, která bude použita jako fakturační adresa (ulice, č.p./č. ev., obec, PSČ).
Na tuto emailovou adresu vám bude zaslána faktura za pobyt s dalšími informacemi.
Uveďte jméno, vztah k dítěti a telefon na jinou kontaktní osobu, pokud v době tábora nebude zákonný zástupce k zastižení, např. při dovolené rodičů v zahraničí apod.
Pokud budete pobyt hradit prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele, uveďte jeho celý název, IČO, DIČ, adresu, popř. kontaktní email pro zaslání faktury do poznámky. Možnost úhrady na 2 splátky - 1. splátka splatná do 10 dnů, 2 splátka splatná do 31.5. daného roku.
Uveďte, prosím, veškeré zdravotní či výchovné problémy, o kterých by měl zdravotník a výchovný personál tábora vědět, např. co dítě nejí, alergie, noční děsy, fóbie apod., zda je dítě plavec či neplavec. Zneužití poskytnutých údajů je vyloučené!!!
Uveďte s kým má být účastník ideálně ubytovaný. Pokud to bude z kapacitních a ubytovacích důvodů možné, tak se pokusíme požadavku na ubytování s přihlédnutím k věku a pohlaví vyhovět.
Zde můžete připsat dodatečné informace a dotazy a dále požadavky na případnou slevu z ceny. V případě platby prostřednictvím zaměstnavatele zde uveďte fakturační údaje.
Vyplněním a odesláním elektronické přihlášky dává odesílatel organizaci Parkour Academy Plzeň , z. s. najevo, že se předem seznámil s podmínkami účasti na akci Parkour4u Camp Nečtiny 2022 a že s nimi souhlasí.