Tréninky parkouru a “bezinfekčnost” od 1.9.2021

S platností od 1. 9. 2021 jsou platná pro naší klubovou sportovní činnost tyto protiepidemická opatření: 

1) v současné době lze hromadně sportovat v maximálním počtu 50 osob ve skupince, pokud všichni přítomní nesplní podmínky O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – negativní test), může být přítomno max. 20 osob ve skupince (a to včetně trenérů),

2)  od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní,

3) organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).

4) sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále trenéři, další členové týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo při přípravě na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi, nemusí mít ve venkovním prostoru zakrytá ústa a nos. 

Stači tedy 1x za 7 dní prokázat “bezinfekčnost” dítěte – ústně či písemně od rodiče čestně prohlásit, že dítě bylo negativně testováno ve škole, ukázat v aplikaci Tečka či jiné potvrzení trenérovi, nebudeme požadovat žádné speciální potvrzení a ani nechceme dále schraňovat stohy papírů. Jedno vaše potvrzení o negativním antigenním testu dítěte tak můžete využívat celý týden i na jiných kroužcích. Prosíme Vás o respektování platných protiepidemických opatření a děkujeme předem za spolupráci a pochopení všech rodičů. Děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, teplota…) prosíme na trénink neposílejte.

Děkujeme moc!

Závod Českého poháru v parkouru Plzeň 2021

“V sobotu se v Plzni poprvé v historii konal závod Českého poháru ve sportovním parkouru. Šlo vůbec o první závod letošního roku, jež je součástí série závodů, které budou na podzim vrcholit v Brně Mistrovstvím ČR, zároveň to byl první pořádaný závod po více jak roční nucené covidové pauze. Plzeňský závod proběhl v areálu Krašovská Aktivity centra. Výkony všech sportovců, kteří bojovali ve dvou samostatných disciplínách Speed-run a Freestyle, od začátku braly dech. Zastoupeny tu byly všechny věkové kategorie od dětí až po dospělé. Vrcholem však bezpochyby byly momenty, kdy se na scéně objevili někteří čeští reprezentanti, jmenovitě Tomáš “Zony” Zonyga nebo třeba Matěj Srovnal. V tu chvíli měli totiž diváci možnost vidět parkour na té opravdu nejvyšší úrovni. Aktéři měli přitom ty nejlepší možné podmínky. Pro disciplínu Freestyle bylo plně využito parkourové hřiště Krašovská, které patří se svojí velikostí 600 m2 k největším v Evropě, a pro disciplínu Speed-run speciálně vytvořená dráha složená z parkourových překážek. Závod pořádala plzeňská sportovní organizace Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit ve spolupráci s technickou komisí parkouru České gymnastické federace. Závodu se zúčastnilo přes 54 závodníků především z Plzně, Prahy a Zlína. Z domácího klubu Parkour Academy Plzeň získala 1. místo v disciplíně Speed-run v kategorii mladší žáci-ženy Nikol Kodýtková. V té samé sportovní disciplíně se v kategorii mladší žáci-muži umístil na 2. místě Daniel Pešír, Mistr ČR v disciplíně Speed-run v kategorii děti-muži z roku 2019,  a na 3. místě Oskar Šuchman. V kategorii starší žáci-ženy se na 1. místě umístila Katka Malá a v kategorii starší žáci-muži 1. místo pro domácí klub získal Patrik Achberger. Absolutním vítězem v disciplíně Speed-run v kategorii senioři-muži se stal Tomáš Zonyga z klubu InBalance Brno, který vytvořil zároveň rekord na domácí trati časem 18:42 s. V disciplíně Freestyle bodovali svěřenci domácího klubu především v kategorii mladší žáci-muži, kde získal pěkné 3. místo Martin Rambousek. V kategorii starší žáci-muži se na celkově 2. místě umístil opět Patrik Achberger a na 3. místě Daniel Janák. V disciplíně Freestyle v kategorii senioři-muži kraloval současný Mistr ČR Matěj Srovnal, kterému k zisku 1. místa stačilo získat 27 bodů.”

Matěj Srovna a Tomáš Zony Zonyga

Zahájení tréninků od 12.5.2021!!!

Vážení rodiče, 

konečně Vám můžeme s velkým potěšením oznámit, že se od středy 12. 5. 2021 konečně bude moci rozjet naše tréninková činnost. Mimořádné opatření MZČR umožňují trénovat dětem ve věku 6 až 18 let za následujících omezujících podmínek:

– pouze ve vnějších prostorách, tzn. při nepřízni počasí (velký déšť) se trénink ruší! Sledujte naši FB stránku https://www.facebook.com/parkouracademyplzen, kde bychom zrušení tréninku avizovali.

– nejvýše 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.),

– před zahájením samotného tréninku provést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy), tuto evidenci jsme povinni uchovávat po dobu 30 dnů od každého jednotlivého tréninku

– doložení negativního testu popř. čestného prohlášení o jeho absolvování či o splnění dalších podmínek dle mimoř. opatření MZ ČR(90 dní od nákazy, 7 dní od negativního PCR testu, ukončené očkování) . Nutno dodat před každým tréninkem! Čestné prohlášení jsme vám zaslali na váš email.

Jak tedy budou tréninky od 12. 5. 2021 vypadat?

1) Skupina BASIC trénink pondělí 16 – 17 hodin (parkour park Krašovská)

2) Skupina LIGHT trénink pondělí 17 – 18 hodin (parkour park Krašovská)

3) Skupina DRILL (týká se i HARDCORE) trénink pondělí 18 – 19 hodin (parkour park Krašovská)  

4) Skupina BASIC trénink středa 16 – 17 hodin (parkour park Krašovská)

5) Skupina LIGHT trénink středa 17 – 18 hodin (parkour park Krašovská)

6) Skupina DRILL (týká se i HARDCORE) trénink středa 18 – 19 hodin (parkour park Krašovská)  

7) Úterní tréninky parkouru v prostorách 4. ZŠ není možné realizovat, tedy vzhledem k celkově menším počtům budou tyto děti moci trénovat společně s ostatními dětmi ve středeční nebo pondělní skupině BASIC od 16 do 17 hodin nebo LIGHT od 17 do 18 hodin v parkour parku Krašovská – prosíme o nahlášení vámi zvoleného náhradního času tréninku do úterý 11.5.!!!

8) Vzhledem ke kolizi s tréninky házené a volejbalu ve Šťáhlavech přesouváme tréninky Šťáhlavických skupin ze čtvrtka na pátek!!! 

BASIC Team Radyně trénink v pátek 16:15 – 17:15 hodin (parkour park Starý Plzenec)

LIGHT Team Radyně trénink v pátek 17:15 – 18:15 hodin (parkour park Starý Plzenec)

9) Platby za zbylou část 2. pololetí nebudeme vybírat. Berte je prosím jako částečnou kompenzaci vámi dříve uhrazených a odpadlých tréninků v 1. pololetí.

10) Během tréninků děti nejsou povinné nosit ochranu úst a nosu. 

Vzhledem ke složitosti situace, žádáme rodiče, aby nám dali obratem vědět, zda se jejich dítě bude tréninkové činnosti za těchto podmínek od 12.5. do konce pololetí účastnit!!!

Činnost AVVA v letní sezóně 2021

V roce 2021 plánujeme uspořádat dva sportovní příměstské tábory v Krašovská aktivity centrum Plzeň v termínech 19. – 23. 7., 16. – 20. 8. a jeden příměstský tábor ve Šťáhlavech v termínu 9. – 13. 8. Dále se bude na zámku v Nečtinech v termínu 11. – 17. 7. konat sportovní soustředění členů Parkour Academy Plzeň, kterého se budou moci zúčastnit v případě zájmu i nečlenové. Do konce ledna 2021 uveřejníme podmínky účasti a ceny. Přihlašování bude zahájeno od 1. 2. 2021! Podrobnosti zejména na stránkách http://taborpinokijo.cz

Tréninky leden 2021 a informace ke 2. pololetí 2020/2021

Vzhledem k vládním nařízením se termín zahájení tréninků Parkour Academy Plzeň v roce 2021 odkládá na neurčito. Jakmile to bude možné, tak s tréninky opět začneme, o této skutečnosti Vás budeme obratem informovat.

Pololetí u nás končí 31.1.2021 a 2. pololetí školního roku 2020/2021 tedy začíná 1.2.2021 – platby za druhé pololetí budeme řešit takto:

  1. nejpozději do 31.1.2021 sdělení emailem od rodičů, zda bude jejich dítě s tréninky pokračovat i ve 2. pololetí
  2. do 10.2. 2021 rozeslání faktur s novými variabilními symboly na 2. pololetí – PLATBY BUDOU O 2 MĚSÍCE NIŽŠÍ jako kompenzace odpadlých tréninků!
  3. platby na 2. pololetí musí být uhrazeny do 20.2.2021 s použitím v.s. a částky dle faktury.
  4. již není třeba opětovně vyplňovat přihlášku ani dokládat členskou přihlášku, platba 100,- Kč členský příspěvek je na celý školní rok 2020/2021

Věřme, že situace kolem covidu_19 bude ve 2. pololetí pro sportování příznivější, v každém případě již v průběhu března (samozřejmě podle počasí) bude možné začít i s tréninky venku a tudíž budeme mít více možností se případným vládním opatřením přizpůsobit.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v roce 2020 a těšíme se na spolupráci v novém roce 2021!