Aktuální protiepidemická opatření a podmínky pro tréninky od 22.11.2021

Od pondělí 22. 11. 2021 bude tréninková činnost probíhat za dodržení následujících protiepidemických opatření v souladu s aktuálním opatřením MZČR:

a) nesmíme umožnit vstup do tréninkových prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, níže rozepsané podmínky,

b) máme povinnost kontrolovat u dětí při vstupu do tréninkových prostor, zda splňují níže rozepsané podmínky, a vy jako rodiče (popř. starší děti) nám splnění níže podrobně rozepsaných podmínek musíte prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokážete (certifikát, aplikace Tečka), nesmíme dětem umožnit vstup na trénink,

c) v případě skupinových lekcí, což naše lekce jsou všechny, je nutno dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru (netýká se trenérů), 

d) budeme se snažit zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání) bez recirkulace vzduchu.

Podmínky pro vstup osob na tréninky: 

a) děti do dovršení 12 let nesmí při vstupu na tréninky vykazovat jakoukoliv známku zejména respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest hlavy, teplota), pokud ano, tak nebudou na trénink vpuštěni, pokud se něco takového zjistí v průběhu tréninku, bude dané dítě okamžitě odděleno od ostatních dětí a pokud se jedná o dítě, které má odcházet v doprovodu rodičů, tak budeme rodiče neprodleně kontaktovat. Samozřejmě předpokládáme, že se tréninku zúčastní pouze děti (vč. dětí do dovršení 12 let), které jsou školou povinné, a při školním testování měly negativní antigenní test!

b) děti ve věku 12 až 18 let se mohou zúčastnit tréninku v případě, že nejdéle před 72 hodinami podstoupili negativní PCR test, nebo mohou prokázat, že jsou očkované nebože v uplynulých 180 dnech prodělali nemoc covid-19 a nejsou v izolaci nebo v nařízení karanténě (toto lze prokázat pouze certifikátem nebo mobilní aplikací Tečka).

S okamžitou platností zakazujeme vstup všech rodičů a i jiných osob, které nejsou členy klubu do tréninkových prostor! Prokazování shora uvedeného se bude provádět v prostoru před tělocvičnou, je nutno zde dodržovat rozestupy 1,5 metru.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci. 

Napsat komentář