Tréninky v roce 2022

Tréninková činnost v roce 2022 bude zahájena od pondělí 3. 1. 2022. Poslední trénink před velkými letními prázdninami bude 29. 6. 2022. Po letních prázdninách bude tréninková činnost pokračovat od 5. 9. 2022. Poslední trénink v roce 2022 bude 21. 12. 2022. Tréninky se nekonají ve dnech státem uznaných svátků a během školních prázdnin.

Protiepidemická opatření při sportovní tréninkové činnosti platná od 3. 1. 2022:

V současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci v organizovaných svazech, pokud nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud se účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osoby rozočkované lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Výše popsané podmínky se nevztahují na osoby v neměnném kolektivu. 

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).

Napsat komentář